سبک سازی با پانل های پوما
سیستم ساختمانی پوما ( پانل های سقفیو دیواری سه بعدی) نسبت به سایر مصالح ساختمانی به سبب وجوه متمایزی که با سایرمصالح سبک دارد باعث شده تا شاهد بیشترین استقبال در سطح کشور و خصوصاً مناطق زلزلهزده بم و ... باشد. سیستم ساختمانی پوما علاوه بر سبک بودن و مقاومت بسیار بالاو اطمینان بخش در برابر زلزله، در برابر صدا، سرما و گرما نیز عایق است. همچنین اینپانلها کم حجم بوده و قادرند تا ساعتها در برابر شعله های مستقیم آتش مقاومت کنند. عمده ترین وجه تمایز پانل های پوما با سایر مصالح سبک از جمله ساندویچ پانل،دیوارهای درای وال، آزبست و ... قیمت مناسب این پانلهاست زیرا پانلهای تولیدی شرکتپوما بی نیاز از مواد اولیه وارداتی می باشد به سبب بی نیازی از ارزبری مواد باقیمت مناسب در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد. ماده اصلی پانلهای " پومـا " پلیاستایرن است که در مجتمع پتروشیمی تبریز تولید می گردد. در حالیکه در ساخت نوعی ازپانلها از ماده شیمیائی پلی یورتان استفاده می شود که استفاده از این مـاده علاوهبر تخریب محیـط زیست، برای سلامتی انسان نیز زیانبار است. مزیت بسیار مهم دیگرپانلهای پوما تهیه و تدوین جزئیات اجرایی و روش کار سیستم است. این روشها بصورتکاملاً دقیق و منطبق با مقررات ملی ساختمان تدوین شده که خود باعث سرعت اجرای بالایاین سیستم است. علاوه بر آن ساخت تجهیزات جانبی اجرای سیستم پوما باعث شده تا سرعتاجرا چندین برابر گردد. دستگاههای ملات پاش الکترونیکی ساخته شده در شرکت پوما تحولعظیمی در اجرای این سیستم است. بکارگیری ملات پاش سرعت اجرای سیستم را تا سه برابرافزایش می دهد. ضمن اینکه ضایعات و تلفات ملات سیمانی کاهش می یابد، در مجموع همهعوامل دست بدست هم داده اند تا هموطنان زلزله زده بم بیش از سایر نقاط کشور از اینسیستم استقبال نمایند.<


سیستم نوین اجرای ساختمان با پانلهای سه بعدی ( 3DPanel )


1.
خانه های یک طبقه کوردید از ساندویچ پانلهای سیمی جوش خوردهبجای قاب چوبی تشکیل شده است .این پانلها در شرکت Brunswick-Ga سیستمهایساختمانی فولادی ساخته شده است که ادعا میکند از تکنیک پیشرفته ای که در چند سالاخیر در کشور اتریش به وجود آمده است ، استفاده می کند.پانلهای سبک که کمترینزمان را جهت نصب احتیاج دارند، از دو ورق سیم مش موازی تشکیل شده است که با سیم هایخرپای اریب که به یک پوشش هسته پلی استایرن به ضخامت 40 تا 100 میلیمتر نفوذ کرده،وصل شده است .پانلها به یک فونداسیون بتنی وصل شده است و توسط یک بست ویژه بهممتصل شده اند .
2.
در ژانویه سال 1992 ، سیستم پانلهای فولادی 3D جهت استفاده درساختار تمام دیوارهای حمال خارجی در 4 ساختمان بنا شده در صحرای Mojare در کوههایگرانیتی کالیفرنیا انتخاب شدند . این طرح بی نظیر جهت ساخت منطقه کویری دانشگاهکالیفرنیا طراحی شده است، تا به استفاده از 3DPanel بتواند در شرایط سخت حرارتی تا 96 % صرفه جویی انرژی داشته باشد .این پروژه، توسط انجمن ملی علوم، انجمنادیسون کالیفرنیای جنوبی و دانشگاه کالیفرنیا، سرمایه گذاری شده است .در 28ژوئن سال 1992 ، این منطقه از کالیفرنیا دو بار زلزله هایی به مقیاس 5/6 و 9/6ریشتر قرارگرفت. (دومین زمین لرزه، شدیدترین زلزله در 40 سال گذشته بوده است) . کانون این زمین لرزه فقط 110 - 80 کیلومتر از مرکز تحقیقات فاصله داشت.با توجهبه بیانات دکتر فلیپ کوهن که شخصاً در مرکز تحقیقات اقامت دارد، این مرکز به مدت یکدقیقه کامل درحال لرزش از نقطه ای به نقطه ای دیگر بود.به طرز باور نکردنی دراین چهار ساختمان مرکز تحقیقات که بعضی دیوارهای آن به طول بیش از 3/7 متر است، علیرغم وجود قسمتهای شیشه ای هیچگونه نشانه ای از آسیب دیده نشد.تمام آنالیزهایساختاری بنا، بعنوان یک شاهد برجسته از قدرت و استحکام پانلهای 3D در مقاله ای کهنوشته مهندسان معمار است منتشر شد .در این مقاله، جمله ای با این مضمون وجوددارد : هیچ نشانه ای از آسیب و شکاف در فونداسیون ها و اسکلت دیده نشده است.
3.
در اکتبر سال 1996 سدی در نزدیکی کانتری کلاب و زمین گلف کابو ، در مکزیکو در اثرطوفان شدید در هم شکست و نیروی آب جاری شده بسیاری از تاسیسات پایین خود را از بینبرد . مقاله زیر در یکی از روزنامه های محلی به چاپ رسید.
"
سدی که برروی آبدریاچه زده شده بود، از قسمت نزدیک حفره پانزدهم شکسته شد و توده عظیمی از آب جاریشد و این طغیان به سمت اقیانوس ادامه دارد ". این ساختمان با وجود اینکه از قسمتهایپایه ای تقویت نشده بودند در ساختمان تغییری ایجاد نشد. تنها بتن کاری های مختصریکه زیر ستون ها و تراشه ها انجام شده بود باعث شد ساختمان پابرجا بماند. مالکان اینخانه ها مطمئن هستند که در مقابل هر حادثه طبیعی در آینده، خانه های آنها محفوظاست. خانه ای ساخته شده با پانلهای 3D که بعضی به بناهای یکپارچه مربوط میشدند،بار دیگر ثابت کردند که نه تنها توانایی ایستایی در مقابل طوفان با سرعت 250کیلومتر در ساعت را دارند، بلکه به همان خوبی در مقابل سیل شدید نیز مقاومت میکنند. در این حالت، ساختمانهای 3D Panel حتی در مقابل گردباد Faust نیز مقاومتمیکند.با توجه به اینکه در طبقه دوم کنسولی به طول 3/4 متر وجود دارد، ساختمانهای 3D Panel در حین طوفان متحمل هیچ شکاف یا شیار داخلی و یا خارجی نمی شود .این طور به نظر می آید که ساختمانهای یکپارچه بسیار محکم هستند به طوری که سقفبنا فونداسیون را تقویت می کند.
4.
جهت تضمین مقاومت در برابر زلزله آزمایشاتیدر مرکز تحقیقات انجام شده است که یکی از آنها آزمایشی از مدل بنای 3D در مقیاس 1:6در دانشگاه تانجی در شانگهای چین است. این مدل از پانلهایی در متراژ 400 ، 200 ، 30میلیمتر تشکیل شده است.پوشش مش، قدرت تحمل 210 نیوتن بر میلیمتر مربع راداراست. مکعب قدرت میکرو بتنی 10 نیوتن بر میلیمتر مربع اندازه گیری شده است. اینمدل در معرض زلزله ال - سنتر و با شدت های متفاوت که از 7 درجه در مقیاس ریشتر شروعشد، قرار گرفت.با توجه به گزارش آزمایشات، این مدل در زلزله ای با شدت 9 ریشترسلامت سازه را از دست داد. بعد از این لرزه، دیگر قادر به تحمل فشارهای بعدی نبودولی هرگز ساختمان فرو نریخت.در یک ساختمان واقعی، ساکنین هرگز در اثر ریزشدیوارها و صفحه های بتنی آسیب نخواهد دید.
*
در هنگام زمین لرزه 7 ریشتریهیچگونه شکافی در بنا به وجود نخواهد آمد و ساختمان به حالت الاستیکی عمل می کند.
*
در هنگام زمین لرزه های 8 ریشتری، شکاف های اندکی در بالای میله تیر سقف ازطبقه اول ظاهر میشود.در حین سایر زمین لرزه ها شیارها به تدریج ظاهر میشود، درنتیجه پیشرفت آنها بسیار فشرده می باشد.
*
در هنگام زمین لرزه های 9 ریشتری،مدل، قدرت تحمل بارهای بعدی را نخواهد داشت. هر چند که ساختمان هرگز فرو نریزد.
منبع : ماهنامه ساختمان و کامپیوتر ، شماره هشتم